IMDi - Strategiutvikling

IMG_0871.jpg

– å skape eierskap og engasjement

  • Hvordan få 200 medarbeidere engasjert i strategien?

  • Hvordan dra hjem fra strategisamling med råmaterialet til videre konkretisering av strategien i kofferten?

  • Hvordan sikre at hele organisasjonen har eierskap til gjennomføringen? 

Det var oppdraget TASK Alliance skulle løse for IMDi i forbindelse med en todagers strategisamling for alle medarbeiderne høsten 2018.  

Løsningen besto av aksjonsmetodikk, digitale storgruppeverktøy og ulike fysiske dialogverktøy til bruk i gruppearbeid. Dialogverktøyene var basert på variert metodikk for å skape engasjement og konkrete innspill til hovedområdene i strategien.

«TASK Alliance bidro til en svært vellykket fellessamling i IMDi – og et solid grunnlag både for videre arbeid med virksomhetsstrategien og utvikling av verdier. Samtidig resulterte opplegget i stort engasjement – og svært gode tilbakemeldinger. Medarbeiderne opplevde samlingen som lærerik og gøy – og at de faktisk fikk bidra inn i det strategiske arbeidet.»

Ragnhild Nissen-Lie, fagdirektør

StrategiTherese Hanshus