Kulturgapsøvelse – et nyttig spill om kultur

dvBilde1.png
  • Hva karakteriserer kulturen vår i dag?

  • Hva slags kultur trenger vi for å nå målene våre?

  • Hvilke tiltak bør vi gjøre, på kort og lang sikt, for å bygge ønsket kultur?

Dette er tre sentrale spørsmål i «Mind the gap» – en bildebasert øvelse som igangsetter reflekterte og konkrete diskusjoner rundt egen bedriftskultur. Spillet skaper stort engasjement – og egner seg til bruk på alle nivåer og i alle typer virksomheter.

Spillet består av en duk og 90 bildekort fordelt på seks ulike temaer, og ledsages av en digital rapporteringsløsning. Digital rapportering på storskjerm i plenum og skriftlig rapport for å jobbe med forbedringer i etterkant, er inkludert.

Gjennomføringen tar omtrent to timer – og passer inn på for eksempel strategisamling, ledersamling, kick-off for medarbeiderne – eller på andre arenaer der det passer å ta «kulturpraten». Øvelsen er generisk og kan kjøres uten mye forberedelse. Vi kan tilpasse spillet til selskapets egne visuelle profil, hvis ønskelig.

Strategi, K, TransformTherese Hanshus