Nordic Choice Hotels - ”Fire safety”

Nordic Choice Hotels ønsket et praktisk og enkelt opplæringsprogram i brannsikkerhet. “Fire safety” er et aktiviserende mobilt opplæringsprogram der brukeren sendes rundt til ulike poster for å lære.

TASK-choice-brannkurs.png

For en som jobber på hotell er det avgjørende å gjøre seg kjent på sitt eget hotell mens man lærer, derfor lagde vi et mobile-first læreprogram der brukeren har med seg mobilen rundt på hotellet og lærer mens de finner poster som brannslokkingsutstyr, nærmeste nødutgang, branninstrukser osv.

Programmet er veldig lavt på mediebruk, men det er også meningen, siden man først og fremst skal lære mens man beveger seg rundt. I den settingen fungerer det dårligere med flashy elementer, høye lyder osv.