Se meg - Bufdir

“Det viktigste er at du snakker med meg, ikke til meg”

Når læring rører hjertet

“Se meg” retter seg mot voksne som er i kontakt med barn med tiltak i barnevernet, enten de jobber i skole, på institusjon eller i kommunalt barnevern.
Målet med kursene er å skape engasjement og gode diskusjoner. Vi fremstiller realistiske hverdagssituasjoner på institusjon og skole. Kursene gir ikke svar på alt, de skal gi personalgruppen mulighet til å finne egne løsninger gjennom å reflektere sammen. Kursene ble utviklet på oppdrag av Bufdir over en periode på to år. Tidligere barnevernsbarn, ansatte på skole og institusjon og andre fagpersoner har bidratt med sterke historier og gode refleksjoner.

“Se meg” ligger på en portal der du enten kan registrere deg selv, eller bli registrert av lederen din. Du finner e-læringskurs, veileder for gjennomføring og lenker til annet relevant innhold. Kursene har blitt meget godt mottatt av målgruppen.

K, TransformTherese Hanshus